አዲስ ብድርና ቁጠባ ተቋም

በየወረዳው በሚገኙ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች አገልግሎት መስጫ “አንድ ማዕከል” ሥር፣ አዲስ ብድርና ቁጠባ ተቋም የሚገኝ ሲሆን፣ ሁለት ዓይነት የብድር አገልግሎት ይሰጣል።

ብድር ለመጠየቅ ምን ምን ማሟላት ያስፈልጋል?

ለአዲስ ኢንተርፕራይዞች፡-

 • ሕጋዊ ሰውነት ማግኘት
 • (ዋና ምዝገባ፣ የንግድ ፈቃድ፣ በንግድ ሕጉ ሥር ከተዘረዘሩት ዘርፎች በአንዱ መመዝገብ፣ እንዲሁም በጋራ ለተቋቋሙ ኢንተርፕራይዞች የመመስረቻ ጽሑፍና መተዳደሪያ ደንብ ማቅረብ)
 • የንግድ ዕቅድ ማቅረብ

ለነባር ኢንተርፕራይዞች፡-

 • የሃብት መግለጫ (financial statement)
 • የታደሰ የኢንተርፕራይዞች የዕድገት ደረጃ
 • የመሥሪያ ቦታ ከመንግሥት ከተሰጣቸው ይህንን የሚገልጽ ማስረጃ
 • የፈጠሩት የሥራ ዕድል መጠን
 • በብድር መጠየቂያ (proposal) ላይ ስለሚፈጥሩት ተጨማሪ የሥራ ዕድል ማብራሪያ

ምን ምን ዓይነት ብድሮች ማግኘት ይቻላል?

አዲስ ብድርና ቁጠባ ተቋም፣ ሁለት ዓይነት የብድር አገልግሎት ይሰጣል።

 1. መደበኛ ብድር
  መደበኛ ብድር የሚሰጣቸው፡-
  • ለ6 ወራት ቅድመ ቁጠባ ያደረጉ፣
  • ለብድር ከሚጠይቁት ገንዘብ 20 ከመቶ የሚሆነው የቆጠቡ፣ እንዲሁም
  • እንደ ብድሩ መጠን መያዣ ንብረት ወይም ተያዥ የሚሆን ሰው ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸው።
 2. ተዘዋዋሪ ብድር
  ተዘዋዋሪ ብድር፣ በኢንተርፕራይዙ መስራቾች መሃል አንዳቸው ለሌላቸው ዋስ በመሆን (በጠለፋ ዋስትና) የሚሰጥ የብድር ዓይነት ነው። እንዲህ ዓይነቱ ብድር የሚያዝ ንብረት ሳይኖር ሊሰጥ የሚችል ነው። ተዘዋዋሪ ብድር የሚሰጣቸው፡-
  • ዕድሜያቸው ከ35 ዓመት በታች የሆኑ ወይም
  • ሴቶችና አካል ጉዳተኞች ናቸው።

ይህንንም ይመልከቱ

ንሥር ማይክሮፋይናንስ

ንሥር ማይክሮፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን አማ በኢትዮጵያ ንግድ ሕግና በብሔራዊ ባንክ የአነስተኛ ገንዘብ ተቋማት ማቋቋሚያ አዋጅ 626/2001 …