ኢንቨስትመንት

ከተለያዩ ኢንተርፕራይዞች ጋር በሽርክና መሥራት የሚፈልጉ ኢንቨስትሮች እና ኢንቨስተር የሚፈልጉ ኢንተርፕራይዞች ዝርዝር እዚህ ይኖራል።

  • በጥቃቅን እና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝነት ተመዝግባችሁ የምትገኙ እና የፋይናንስ አቅም ያላቸው ኢንቨስትሮች በኢንተርፕራይዛችሁ ውስጥ ኢንቨስት እንዲያደርጉ የምትፈልጉ እና እዚህ ላይ ዝርዝራችሁ እንዲወጣ የምትፈልጉ እንዲሁም
  • ከተለያዩ ኢንተርፕራይዞች ጋር በሽርክና የምትፈልጉ ኢንቨስትሮች እና እዚህ ላይ ዝርዝራችሁ እንዲወጣ የምትፈልጉ፣

በ0911513842 በመደወል መመዝገብ ትችላላችሁ።

ይህንንም ይመልከቱ

አነስተኛ እና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የፋይናንስ አቅርቦት የሚያገኙበት ዕድል

(ታምራት አበራ) በኢንተርፕራይዝ ተደራጅተው እየሠሩ ሥራዎን የሚያካሂዱበት ካፒታል እያጠርዎ ይቸገራሉ? ወይስ የሚሠሩበት ማሽን ኪራይ ራስ …